Юридически поглед към Процеса на Васил Дякон Левски - Доц. Д-р Маргарита Златарева - Цена: 15.00 лв.

Юридически поглед към Процеса на Васил Дякон Левски

Доц. Д-р Маргарита Златарева

Юридически поглед към Процеса на Васил Дякон Левски
Цена: 15.00 лв.
Код на продукта: 416699
Издателство: Сиела
Автор: Доц. Д-р Маргарита Златарева
Художник на корицата: Дамян дамянов
Дата на издаване: Февруари 2020
ISBN: 9789542831112
Страници: 156

Юридически поглед към Процеса на Васил Дякон Левски - Доц. Д-р Маргарита Златарева

Как е завършил възходящият път на човека, на когото историята постави ореол, издигна до небето и обяви за светец, е въпрос за Процеса на Васил Левски от чисто юридически ъгъл. Авторът не счита, че Османската държава през 1872–1873 г. може да проведе процесуално издържан наказателен процес, сравним с тогавашното европейско наказателнопроцесуално право, а напротив – че углавното производство е такова, каквото е позволила военно-административната система на Империята, доскоро потънала единствено в правото на Шериата. В книгата се откроява уважителното отношение на Високата порта към „главатаря на бунта“ и се подчертава как разкритията за революционната му дейност са смутили, разтревожили и застрашили „вътрешната безопасност“ на тази все още огромна и силна империя. Изтъква се, че Портата е принудена да проведе процес с отзвук в цяла Европа – могъщо оръжие за бъдещото национално освобождение. Апелът е да не се стремим да прогласяваме Процеса „за нелегитимен“, защото така подценяваме отношението на Османската държава към случващото се в българските земи, омаловажаваме достойното поведение на Апостола пред съда и великото му усилие да организира българите в борбата за национална самостоятелност.
Безплатна доставка над 30 лв.
2117245688557513
2049444227-rt2brme72slj7sf1cqio7ap8u4u61gku