Учебник по руски език за българи Экспресс.Ру, ниво В1 - В2 - Цена: 20.00 лв.

Учебник по руски език за българи Экспресс.Ру, ниво В1 - В2

Учебник по руски език за българи Экспресс.Ру, ниво В1 - В2
Цена: 20.00 лв.
Код на продукта: 425376
Издателство: Колибри
ISBN: 9786190207955
Автор:
Печат: Меки корици
Размери: 205/265
Страници: 160
Дата на издаване: 27 август 2021
Корица: Николай цачев

Учебник по руски език за българи Экспресс.Ру, ниво В1 - В2

Защо да избереш Экспресс.ру – русский язык легко и быстро?

Защото ще напредваш наистина л е с н о и б ъ р з о

Защото е написан специално з а б ъ л г а р и:

- отчита „опасните” прилики и разлики в граматиката и лексиката на двата езика

- предотвратява типични за българите грешки при изучаване на руски език

Защото започваш да г о в о р и ш още от първите уроци

Защото започваш да р а з б и р а ш още от първите уроци

Защото освен базовата, усвояваш веднага най-новата разговорна лексика

Защото уроците са построени така, че да следваш своето лично темпо

Учебната система е с изключително к о м у н и к а т и в н а насоченост още от първoто ниво на обучение.

Водещо начало имат речевите намерения (как сказать по-русски...)

Лексиката е представена в рубриките „По-русски говорят так...” (различната съчетаемост в двата езика, идиоматични изрази), „Твой словарь” (лексиката към текстовете в урока) и в тематични речници.

Граматиката има с и с т е м е н, но подчинен, о б с л у ж в а щ характер, и се поднася и изучава като инструмент за пораждане и разбиране на текст.

Представена е в рубриките

- „Грамматика в помощь тебе” (нов материал)

- „Вспоминаем то, что знаем” (преговор и надграждане)

- „Его величество глагол” (спрежение, особености, времена)

Езиковата система Экспресс.ру – русский язык легко и быстро

е предназначен за ниво А1 - А2 и за ниво В1 - В2 според европейската езикова рамка за руски език и е съобразен с програмата на МОН за съответните нива. Състои се от два учебника и тетрадка за ниво В1- В2.

Системата е предназначена за ученици, курсисти, студенти, може да се ползва и като самоучител, както и за получаване на сертификат.

Безплатна доставка над 40 лв.
2117245688557513
2049444227-rt2brme72slj7sf1cqio7ap8u4u61gku