Схеми и определения по граждански процес. Ръководство за студенти - Лидия Пенева

Схеми и определения по граждански процес. Ръководство за студенти

Лидия Пенева

Схеми и определения по граждански процес. Ръководство за студенти
Изпрати запитване
Код на продукта: 418692
Автор: Лидия Пенева
Издателство: Нова звезда
Корица: Мека корица
Страници: 111
Година на издаване: 2021
ISBN: 9786191980635

Схеми и определения по граждански процес. Ръководство за студенти - Лидия Пенева

Настоящото ръководство цели да улесни и подпомогне подготовката на студентите, обучаващи се в специалност "Право" в основната семестриална дисциплина "Граждански процес".

Посочени са определения на основните понятия, представен е схематично моделът на всяко производство от гражданския процес ведно с основните фази, през които преминава и същото е базирано на въпросите, влизащи в конспекта, утвърден от Министерство на правосъдието на Република България,необходими за подготовка на студентите за Държавен изпит по Гражданскоправни науки. Ръководството не замества основната и задължителна литература в процесуалната доктрина, а цели по-лесно визуализиране на материята и по-лесен преговор на материала.

Ръководството е съставено, съгласно разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс (ГПК) Обнародван в ДВ. бр. 59 от 20 Юли 2007 г., в сила от 01.03.2008 г. Последната му редакция е съгласувана с внесените със Закона за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс промени от ДВ бр. 68 от 31 Юли 2020 г.

Безплатна доставка над 30 лв.
2117245688557513
2049444227-rt2brme72slj7sf1cqio7ap8u4u61gku