Силата на системния фактор - Доц. Д-р Борислав Градинаров - Цена: 18.00 лв.

Силата на системния фактор

Доц. Д-р Борислав Градинаров

Силата на системния фактор
Цена: 18.00 лв.
Код на продукта: 231553
Издателство: Изток-запад
Автор: Доц. Д-р Борислав Градинаров
Година: 08-04-2019
Страници: 264
Подвързия: Мека
Размери: 168/240 мм
Тегло: 0.35 кг.
ISBN: 9786190104223

Силата на системния фактор - Доц. Д-р Борислав Градинаров

В новата си книга „Силата на системния фактор“ Борислав Градинаров подлага на анализ проблема за това кое поражда неопределеността и случайността в обществото. На основата на модерни научни теории като теорията за информацията, теорията за системите, теорията за хаоса, синергетиката, нелинейните процеси и др., той изследва социалните системи и се опитва да намери обяснение защо в голямата си част прогнозите за техните изменения се провалят. В книгата ерудирано се проследяват и преосмислят досегашните интерпретации на неопределеността на основата на случайността, вероятността, хаоса, големите числа, фракталите и др., като се съчетават методи на различни дисциплини, за да се аргументира основната теза – че неопределеността има системен и многофакторен генезис. - Чл.-кор. проф. дфн Васил Проданов В монографията на доц. Борислав Градинаров е предложена оригинална и неразработвана до момента – не само в българската и руската, но и в англоезичната литература – концепция за определящата роля на социалния системен фактор върху посоката на обществените изменения. Авторът си поставя амбициозната цел да представи същността, познавателната стойност, но и слабостите на теорията на системите при вникване в природата на неопределеността. В книгата се извеждат и практическите приложения на тази концепция не само за усилване на полезното действие на системния фактор, но и за ограничаване на евентуалните му неблагоприятни последствия. Това произведение значимо обогатява българската социално-философска литература. - Чл.-кор. проф. дсн Атанас Атанасов
0886 109 103
Безплатна доставка над 30 лв.
2117245688557513
2049444227-rt2brme72slj7sf1cqio7ap8u4u61gku