СБОРНИК ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ НА ВКС И НА ВС НА Р БЪЛГАРИЯ ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 1957–2020 Г.

СБОРНИК ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ НА ВКС И НА ВС НА Р БЪЛГАРИЯ ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 1957–2020 Г.

СБОРНИК ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ НА ВКС И НА ВС НА Р БЪЛГАРИЯ ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 1957–2020 Г.
Изпрати запитване
Код на продукта: 419405
Съставители:
Издателство: Нова звезда
Корица: Твърда
Страници: 974
Година на издаване: 2021
ISBN: 9786191980260

СБОРНИК ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ НА ВКС И НА ВС НА Р БЪЛГАРИЯ ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 1957–2020 Г.

Сборникът „Постановления и тълкувателни решения на ВКС (респ. ВС) на Република България по наказателни дела (1957–2020 г.)“ съдържа постановления и тълкувателни решения на ВКС (респ. ВС) за период от шестдесет и три години: от 1957 г. до 2020 г. включително.

През 1991 г. Съюзът на юристите в България издаде сборник „Постановления и тълкувателни решения на ВС на РБ по наказателни дела“, обхващащ периода от 1953 г. до 1990 г.

В настоящия сборник са включени всички постановления и тълкувателни решения на Върховния касационен съд и Върховния съд за горепосочения период, които не са загубили сила. Включени са и всички постановления и тълкувателни решения на ВКС и ВС за периода след издаване на сборника от 1991 г., отнасящи се до разпоредби на Наказателния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс. В някои от висшите съдебни актове са подложени на тълкуване разпоредби и от други нормативни актове – Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, Закона за административните нарушения и наказания, Закона за изпълнение на наказанията (отм.), Закона за движение по пътищата, Закона за конфискуване на придобити чрез спекула и по незаконен начин имоти, и др. В края на сборника е включен и указател на публикуваните постановления, тълкувателни решения, тълкувателни постановления.

През значителния период от време (1957–2020 г.), който обхваща настоящият сборник, са настъпили редица конституционни и законодателни промени. Независимо от това – в него са поместени решения, които са непреходни по своята правна природа. В тях се съдържа есенцията на наказателното и на наказателно-процесуалното право. Има редица юридически съждения, които биха били безценен принос към знанията и уменията на всеки един практикуващ юрист.

Безплатна доставка над 30 лв.
2117245688557513
2049444227-rt2brme72slj7sf1cqio7ap8u4u61gku