Ръководство по клинична ЕЕГ и епилептология - Д-р Христо Б. Колчев - Цена: 39.00 лв.

Ръководство по клинична ЕЕГ и епилептология

Д-р Христо Б. Колчев

Ръководство по клинична ЕЕГ и епилептология
Цена: 39.00 лв.
Код на продукта: 418842
Издателство: Изток-запад
Автор: Д-р Христо Б. Колчев
Година: 2020-12-03
ISBN: 9786190107446

Ръководство по клинична ЕЕГ и епилептология - Д-р Христо Б. Колчев

Фундамент, клинична феноменология и терапевтично поведение
Д-р Христо Б. Колчев е невролог, епилептолог, отоневролог, специалист по медицина на съня, електрофизиолог и специалист по хипербарна медицина с оксигено-баротерапия.В 50-годишната си професионална кариера д-р Колчев е работил като лекуващ лекар, изследовател и преподавател в редица клинични, научно-експериментални и учебнопреподавателски направления като обща неврология, епилептология, разстройства на съня и дишането, световъртеж и разстройства на равновесието, експериментална и клинична електро-неврофизиология (ЕЕГ, евокирани потенциали, Event-related Potentials, Long-Term Video-EEG Monitoring, инвазивна ЕЕГ, полисомнография, експериментална вестибулогия и др.).
Автор е на над 180 публикации в национални и международни научни издания, както и на две дисертации и пет монографии.
Д-р Колчев е космополит, гражданин на България и САЩ. Освен в България той е работил в продължение на повече от 20 години в седем страни, разположени на три континента. Настоящото ръководство е плод на дългогодишните му наблюдения, впечатления и работа в различни школи и с различни методологии.
Безплатна доставка над 30 лв.
2117245688557513
2049444227-rt2brme72slj7sf1cqio7ap8u4u61gku