Предизвикай: Съдебната практика! Тълковник 2019

Предизвикай: Съдебната практика! Тълковник 2019

Предизвикай: Съдебната практика! Тълковник 2019
Цена: 20.00 лв.
Изпрати запитване
Код на продукта: 417696
Издателство: Сиела
Съставители:
Дата на издаване: Юли 2020
ISBN: 9789542832447
Страници: 224

Предизвикай: Съдебната практика! Тълковник 2019

Защитата на кредитора по чл. 135 ЗЗД при последваща разпоредителна сделка, извършена от лицето, в чиято полза длъжникът се е разпоредил с имуществото си, е чрез предявяване на иска по чл. 135, ал. 1 ЗЗД за недействителност по отношение на него не само на първоначалната сделка с имуществото на длъжника, но и на последващите сделки, които го увреждат.

Тълкувателно решение № 2/09.07.2019 г. по тълк.д. № 2/2017 г. на ВКС, ОСГТК
Безплатна доставка над 30 лв.
2117245688557513
2049444227-rt2brme72slj7sf1cqio7ap8u4u61gku