Предизвикай: Вещните права върху чужда вещ! (2008–2018)

Предизвикай: Вещните права върху чужда вещ! (2008–2018)

Предизвикай: Вещните права върху чужда вещ! (2008–2018)
Изпрати запитване
Код на продукта: 229160
Издателство: Сиела
Предговор от: Стоян ставру
Съставител: Стоян ставру
Художествено оформление : Фиделия косева
Дата на издаване: Януари 2019
Страници: 526
ISBN: 9789542827825

Предизвикай: Вещните права върху чужда вещ! (2008–2018)

„С правна сделка може да бъдат учредени или прехвърлени също ограничени вещни права върху недвижим имот, които правният ред е признавал – при учредяването им (напр. правото на обитаване на жилище), или признава – към момента на прехвърлянето: право на строеж, право на ползване и поземлените сервитути. Ограничените вещни права обаче са изчерпателно посочени в закона, страните не могат да учредят нито да прехвърлят ограничено вещ но право, което правният ред не признава.“​ Решение № 199/10.08.2015 г. по гр.д. № 5955/2014 г. на ВКС, IV г.о.
0886 109 103
Безплатна доставка над 30 лв.
2117245688557513
2049444227-rt2brme72slj7sf1cqio7ap8u4u61gku