Правен режим на публичните предприятия в България - Атанас Георгиев

Правен режим на публичните предприятия в България

Атанас Георгиев

Правен режим на публичните предприятия в България
Изпрати запитване
Код на продукта: 419434
Автор: Атанас Георгиев
Издателство: Сиела
Корица: Мека
Страници: 268
Година на издаване: 2021
ISBN: 9789542833901

Правен режим на публичните предприятия в България - Атанас Георгиев

Предмет на изследването са възникването, развитието и правният режим на публичните предприятия, в контекста на тяхната реформа, извършена във връзка с присъединяването на България към европейския валутен механизъм ЕRM-II и Банковия съюз.

Съчинението съдържа пълен коментар на Закона за публичните предприятия и Правилника за прилагането му. Разгледани са относими положения от общото и специално търговско законодателство; актуална съдебна практика и становища на правната теория. Направени са коментари, съпоставки и отграничения от близки правни фигури, както и с отменения правен режим, за да се акцентира върху новите нормативни решения и същността на правната реформа на публичните предприятия.

Безплатна доставка над 30 лв.
2117245688557513
2049444227-rt2brme72slj7sf1cqio7ap8u4u61gku