Понятието за място на стопанска дейсност в международното и българското данъчно право - Стойчо Дулевски - Цена: 16.00 лв.

Понятието за място на стопанска дейсност в международното и българското данъчно право

Стойчо Дулевски

Понятието за място на стопанска дейсност в международното и българското данъчно право
Цена: 16.00 лв.
Код на продукта: 229366
Издателство: Сиела
Автор: Стойчо Дулевски
Художествено оформление : Дамян дамянов
Дата на издаване: Декември 2018
ISBN: 9789542827603
Страници: 256

Понятието за място на стопанска дейсност в международното и българското данъчно право - Стойчо Дулевски

Мястото на стопанска дейност е ключово при решаването на въпроса в коя държава юридическите лица следва да платят данък върху печалбата. Глобализацията на икономиката, както и липсата на цялостно и детайлно изследване на това понятие в българската правна литература обуславят актуалността на настоящото издание. В книгата са разгледани както типичините, така и специфичните хипотези при определянето на мястото на стопанска дейност, като са взети предвид международните и националните нормативни актове, относими към темата. Специално място е отделенобъдещите тенденции в развитието на концепцията, с което разглеждането на темата придобива пълнота и завършеност.
2117245688557513
2049444227-rt2brme72slj7sf1cqio7ap8u4u61gku