Помагало по административно право – обща част. Схеми, определения, съдебна практика, казуси и тестове - Антония Илиева

Помагало по административно право – обща част. Схеми, определения, съдебна практика, казуси и тестове

Антония Илиева

Помагало по административно право – обща част. Схеми, определения, съдебна практика, казуси и тестове
Цена: 20.00 лв.
Няма наличност
Код на продукта: 229097
Издателство: Сиела
Автор: Антония Илиева
Художествено оформление : Фиделия косева
Дата на издаване: Ноември 2018
ISBN: 9789542827368
Страници: 280

Помагало по административно право – обща част. Схеми, определения, съдебна практика, казуси и тестове - Антония Илиева

В последните години правната система на Република България преминава през мащабна реформа, целяща актуализиране на материалноправните разпоредби в различните клонове на правото и адаптирането им към публичноправния живот на обществото. Пример за това е приемането през 2006 г. на Административнопроцесуалния кодекс, с което се постави началото на нов етап в развитието на административното правосъдие у нас. Наличието на административни съдилища като първа съдебна инстанция в административния процес допринесе за модернизацията и придобиването на европейски облик на административното правораздаване. Създаването на настоящото помагало е продиктувано точно от тази динамика на развитие и е насочено към студентите, преподавателите и практикуващите юристи. Помагалото е разделено на четири дяла, които обхващат областта на материалното административно право, ключови съдебни актове, казуси, подпомагащи подготовката за държавен изпит, и тестове, подходящи при подготовката за писмен теоретичен изпит по дисциплината „Административно право“. Помагалото е добър фундамент за провеждане на семинарни упражнения, за подготовка за изпитите за придобиване на юридическа правоспособност, за младши адвокати и за административни съдии.0886 109 103
Безплатна доставка над 30 лв.
2117245688557513
2049444227-rt2brme72slj7sf1cqio7ap8u4u61gku