Памет и справедливост - Даниела Колева - Цена: 18.00 лв.

Памет и справедливост

Даниела Колева

Памет и справедливост
Цена: 18.00 лв.
Код на продукта: 417713
Издателство: Сиела
Автор: Даниела Колева
Дизайн на корица: Веселин праматаров
Дата на издаване: Юли 2020
ISBN: 9789542832195
Страници: 368

Памет и справедливост - Даниела Колева

Лични спомени и публични разкази за комунизма Благодарности ................................................................................................ 9 Въведение: архипелаг Памет ...................................................................... 11 Глава 1 Памет и разказ, или кутията с инструменти ........................................ 25 Колко вида памет? ............................................................................. 26 Колективната памет, или кой всъщност помни ............................... 28 Места на памет, или какво се помни ................................................ 33 Как се помни: комуникативна и културна памет ............................ 38 От културна памет към култури на памет и политики на памет .......................................................... 44 Защо тъкмо разказ? ............................................................................ 47 „Големи“ и „малки“ разкази.............................................................. 59 I част Политики на памет и култури на памет Глава 2 Новият „голям разказ“: справяне с миналото ..................................... 67 Политики на памет: „холокостизиране“ на комунизма? ................ 70 Мнемополитическа регионализация: две европейски култури на памет ........................................ 81 Глава 3 Политики на справедливост: възстановителното право.................... 91 Законодателно осъждане и криминализация на комунистическия режим ................................ 94 Справедливост за жертвите .............................................................. 98 Реабилитация ...................................................................................... 99 Реституиране на отнета собственост ............................................. 106 Търсене на отговорност от извършителите – от правната в моралната сфера .......................... 115 Наказателно преследване ................................................................ 117 Лустрация ......................................................................................... 124 Глава 4 Политики на признаване ........................................................................ 131 Установяване на фактите – „архивната революция“ .................... 131 Политики на истината и институции на паметта.......................... 138 Изработване на нов исторически разказ ........................................ 138 Институти на паметта ...................................................................... 143 Формиране на култури на памет: мемориализация и музеализация............................................. 153 Паметта за жертвите в публичното простран ство ........................ 154 Музейни разкази за комунизма ....................................................... 168 II част Мнемонични разкази и общности на памет Глава 5 „Тръни в духа“: травматични разкази ................................................. 191 Травма и памет ................................................................................. 191 Колективна травма? Възможно ли е? ............................................. 195 Комунистическите репресии като културна травма ..................... 201 Белене като топос в травматичния разказ ..................................... 205 Публичната памет: топоси, тропи, сюжети .................................................................... 206 Местната памет в Белене: топоси, тропи, сюжети ....................... 210 Разказът за общностите: „ние тука сме на две“ ....................... 211 Миналото: наводнения, кал, качамак ............................................ 213 Социалистически преобразования: къщи, асфалти, тротоари ..................................... 216 7 Островът: „чист рай, злато за нас“ ........................................... 221 Лагерът в местната памет: травматично изтласкване или ограничена рационалност ................. 223 Възпитаване на памет? .................................................................... 234 Оголеният живот и damnatio memoriae .......................................... 240 Политиката на състрадание и местната публичност .................... 256 Глава 6 „Печал, почти надежда“: носталгични разкази ................................. 267 Понятието – от медицината към културологията ......................... 267 Носталгия и неосталгия в постсоциалистически контекст ......... 275 Ретроспективни миражи: носталгията като биографичен феномен ....................................... 285 Всекидневен социализъм ................................................................ 287 Спокойствие и сигурност ................................................................ 291 Солидарност в микрообщността: своите, не режимът ................. 295 Изгубените ценности ....................................................................... 299 Homo nostalgicus без стигма ........................................................... 303 За нормалността на посткомунистическата носталгия ................ 308 Пред предизвикателствата на промените ...................................... 309 Носталгично поколение? ................................................................. 313 За ненормалността на посткомунистическата носталгия ............ 322 Заключение: Има ли надежда за паметта? ............................................... 331 Използвана литература .............................................................................. 341
Безплатна доставка над 30 лв.
2117245688557513
2049444227-rt2brme72slj7sf1cqio7ap8u4u61gku