Нестационарни тръбопроводни течения на двуфазни хидросмеси с твърди частици - Емил Бурназки - Цена: 14.00 лв.

Нестационарни тръбопроводни течения на двуфазни хидросмеси с твърди частици

Емил Бурназки

Нестационарни тръбопроводни течения на двуфазни хидросмеси с твърди частици
Цена: 14.00 лв.
Код на продукта: 223758
Автор: Емил Бурназки
Височина: 299 мм.
Широчина: 142 мм.
Страници: 148
Тегло: 186 гр.
ISBN: 9789543225156
Подвързия: Мека

Нестационарни тръбопроводни течения на двуфазни хидросмеси с твърди частици - Емил Бурназки

В монографията се изследва нестационарно напорно тръбопроводно течение на хидросмес от течност с дребни твърди частици в по-обща постановка с разглеждане както на слабосвиваеми, така и на несвиваеми среди, проявяващи нютонови свойства. За нуждите на инженерната практика се обосновават механо-математични модели според теорията на взаимнопроникващите среди с отделни скорости. Инерционните взаимодействия между фазите се отчитат чрез силата на присъединена маса флуид. Въз основа на характеристичен и параметричен анализ на моделните диференциални уравнения с реални за хидротранспортната практика данни се изявяват типът на уравненията и възможността за намиране на решение в задачи с начални и гранични условия. Разработва се съответно числено решение по метода на характеристиките. Предлагат се алгоритъм и компютърна програма на езика ФОРТРАН е резултати от изчислителни експерименти за нуждите на проектирането, експлоатацията и управлението на хидротранспортни системи на насипни твърди материали.
0886 109 103
Безплатна доставка над 30 лв.
2117245688557513
2049444227-rt2brme72slj7sf1cqio7ap8u4u61gku