Ландшафтна архитектура. Паркове със специално предназначение - Емил Николов Галев - Цена: 15.00 лв.

Ландшафтна архитектура. Паркове със специално предназначение

Емил Николов Галев

Ландшафтна архитектура. Паркове със специално предназначение
Цена: 15.00 лв.
Код на продукта: 238327
Автор: Емил Николов Галев
Издателство: Университетско издателство „св. климент охридски”
ISBN: 9789540741857
Дата на издаване: 2016
Корица: Мека
Височина: 240 мм
Широчина: 170 мм
Страници: 316
Тегло: 540 г

Ландшафтна архитектура. Паркове със специално предназначение - Емил Николов Галев

Книгата обхваща някои въпроси от историята, съвременното състояние и спецификата на проектиране и изграждане на парковете със специално предназначение (ботанически градини, зоопаркове, гробищни паркове, атракционни паркове, спортни паркове и др.). Целта на автора е преди всичко да запознае студентите и специалистите от специалност „Ландшафтна архитектура“ с основните принципи и технически изисквания при проектирането на тези обекти, а също така:
• да информира за законовите и подзаконови актове дефиниращи и регламентиращи тези обекти у нас;
• да даде научно определение от гледна точка на ландшафтната архитектура за тези паркови обекти;
• да проследи историческото им развитие по света и у нас;
• да обобщи основните им функции и изисквания при ситуирането им;
• да разясни основните принципи в зонирането на тези обекти;
• да дефинира основните изисквания при композицията на алейната мрежа и растителността в тези обекти.
Уводът е посветен на общите разяснения върху законовото регламентиране на парковете със специално предназначение у нас.
Теми 1-6 разглеждат теоретични и практически въпроси за отделните категории такива паркове.
Безплатна доставка над 30 лв.
2117245688557513
2049444227-rt2brme72slj7sf1cqio7ap8u4u61gku