Криминология. Обща част

Криминология. Обща част

Криминология. Обща част
Цена: 23.00 лв.
Изпрати запитване
Код на продукта: 417712
Издателство: Сиела
Автори:
Художник на корицата: Дамян дамянов
Дата на издаване: Юли 2020
ISBN: 9789542832478
Страници: 260

Криминология. Обща част

Учебното помагало по „Криминология. Обща част“ е предназначено за студентите по специалността „Право“ във висшите учебни заведения в страната, в които тази дисциплина се изучава като задължителна или факултативна. Сред целите му са да систематизира основите на научното познание по дисциплината „Криминология. Обща част“, за да провокира читателя да надгради знанията си по основните въпроси, маркирани в помагалото; да облекчи студентите при систематизация на полученото от тях криминологично познание, с оглед предстоящо явяване на изпит по тази правна дисциплина; да покаже необятността и значимостта на криминологичното познание, за да провокира интереса на читателя да се запознае с трудовете на учените, дали своя несъмнен принос в областта от Античността до наши дни.
Безплатна доставка над 30 лв.
2117245688557513
2049444227-rt2brme72slj7sf1cqio7ap8u4u61gku