Компетентност на административните органи - Проф. Д-р Дарина Зиновиева

Компетентност на административните органи

Проф. Д-р Дарина Зиновиева

Компетентност на административните органи
Цена: 22.00 лв.
Няма наличност
Код на продукта: 229166
Издателство: Сиела
Автор: Проф. Д-р Дарина Зиновиева
Предговор от: Георги чолаков
Художествено оформление : Дамян дамянов
Дата на издаване: Декември 2018
ISBN: 9789542827610
Страници: 344

Компетентност на административните органи - Проф. Д-р Дарина Зиновиева

​Настоящата книга представлява актуализирано издание на фундаменталния труд, издаден преди около 20 години. Компетентността е основно изискване за законосъобразност на видовете административни актове – индивидуални, общи и нормативни. Основно изискване е поради правната последица от издадения акт от некомпетентен орган – нищожността му. Актуалността на темата не намалява с годините поради динамиката на обществените отношения. Казуистиката е обемна и разнородна. Това проличава както от измененията в нормативната уредба, така и от актуалната съдебна практика, анализирани в това издание. В книгата подробно са разгледани хипотезите на придобиване и прехвърляне на компетентност, делегиране, заместване, мандатна компетентност и др. Разгледани са усложнени хипотези с практическа стойност –съгласувателна компетентност, компетентност при смесени състави, колективна компетентност и др. Съществена новост в това издание е анализът на прилаганете на правото и юриспруденцията на Европейския съюз. Книгата може да се ползва от студенти, академична общност, органи на изпълнителната, законодателната и съдебна власт.
0886 109 103
Безплатна доставка над 30 лв.
2117245688557513
2049444227-rt2brme72slj7sf1cqio7ap8u4u61gku