Как се променят нещата. От инциденти до голямото събитие. Част II - Ивайло Знеполски - Цена: 15.00 лв.

Как се променят нещата. От инциденти до голямото събитие. Част II

Ивайло Знеполски

Как се променят нещата. От инциденти до голямото събитие. Част II
Цена: 15.00 лв.
Код на продукта: 226627
Автор: Ивайло Знеполски
Художествено оформление : Веселин праматаров
Дата на издаване: Май 2016
ISBN: 9789542820437
Страници: 400
Издателство: Сиела

Как се променят нещата. От инциденти до голямото събитие. Част II - Ивайло Знеполски

Втора част УНИВЕРСИТЕТЪТ ВЪВ ВЛАСТТА Девета глава СЛУЧАЯТ КИРИЛ ПЕТРОВ. КРУШЕНИЕТО НА ПРАВОЛИНЕЙНИЯТ НЕОСТАЛИНИСТ ........... 15 1. Маоисткият инцидент и благоприятните последствия за Университета .......................................................................................... 17 2. ДОИ „Негодник“. Кирил Петров и конспирацията с анонимни публични доноси срещу „корумпираната, обуржоазена партийна върхушка“. Една частна манифактура за политически симулакруми ... 22 3. Заточение в Делиормана. Към психоанализата на травмата от загубената власт ..................................................................................... 31 4. Логиката на репресивната машина и парадоксите на класовото правораздаване ............................................................................................ 36 5. Раждането на „Солидарност“ и преобърнатият му прочит като нова фаза в класовата борба на пролетариата за комунизъм ......... 41 6. Налагане на научните критерии за атестиране. Поколенческо и административно обновяване на Философско-историческия факултет ........................................................ 47 7. Критични равносметки за състоянието на социалните науки и статута на Университета ......................................................................... 54 Десета глава ПРОМЯНА НА ИДЕОЛОГИЧЕСКАТА ПАРАДИГМА. ИСТОРИЯТА – НОВАТА МАТРИЦА ЗА НАБАВЯНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКА ЛЕГИТИМНОСТ НА РЕЖИМА .......................... 59 1. Активизиране на Държавна сигурност в Университета. Разширяване на обхвата на понятието „вражески контингент“ ............. 61 2. Професори под наблюдение – ДОП „Дърдорко“ и ДОН „Скорпион“. Ядро и разширена периферия на групата ................. 64 3. Безславно приключване на акциите на ДС. „Групата“ установява контрол върху административната и партийна власт в специалностите „Философия“ и „История“ .......................................... 74 4. Нови перспективи пред младите историци и отслабване на връзката им с философите .................................................................... 84 Единадесета глава ТЕОРЕТИКА-ИНФОРМАЦИОНЕН ОБРАТ. РАЗДЕЛЯНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА И ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА ВЛАСТ .................... 91 1. Просветителският устрем на философите. Библиотека „Философско наследство“ и грижата за образователните и морални фундаменти на младите хора .................................................. 93 2. Книгоиздателската страст на Исак Паси. Променяне на цялостния интелектуален контекст – „разрушаване чрез съграждане“ ................... 97 3. Четенето като събитие. Алтернативното семинарно пространство от 80-те и подронване на „преданото четене“ на класическото наследство ..................................................................... 104 4. Между императивите на голямата мрежа и етиката на групата. Научна общност или „научно-интелектуално движение“ .................... 106 Дванадесета глава ОТ СЛУЧАЯ ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ КЪМ СЛУЧАЯ „ФАШИЗМЪТ“. АНАТОМИЯ НА ВЕРИГАТА ОТ НАВЪРЗАНИ ИНЦИДЕНТИ .......... 117 1. Желю Желев – отстояване правото на място в статукво и оспорване на статуквото. Стремеж към позиция, от която може да се говори ..... 117 2. „Фашизмът“ – дисекция на тоталитарния феномен и семантичните предизвикателства на една книга с ключ ................... 124 3. От ръкописа „Тоталитарната държава“ до книгата „Фашизмът“ – за колективното авторство на инцидента ............................................... 131 4. Иван Славов – хроникьор на пошлостта на тоталитарната култура ... 136 5. Книги-социални жестове. Претекстът Васил Левски – политически послания, залутани между миналото, настоящето и бъдещето ........... 141 6. Употреба на „конституционната фикция“ .............................................. 151 7. Обвинителният акт на „идеологическата прокуратура“ – послушание и формализъм ...................................................................... 156 8. Пробиви в цензурната институция. Наказания за „притъпена бдителност“ и „политическо късогледство“ .......................................... 159 9. Фрактура между партийния връх и членската маса. ППО възможна база за съпротива..................................................................... 162 10. Една нова партийна дихотомия – „опитни другари“ – „политически незрели“ млади членове .................................................. 171 11. Индивидуалният авторитет като контравласт. Три версии за „оставката“ на Николай Генчев като декан на Историческия факултет ....................................................................... 177 12. Николай Генчев и Центърът по Културология. Обновяването и модернизирането на образованието като политически залог ........... 183 Тринадесета глава СЛУЧАЯТ ДОБРИН СПАСОВ. КОНФЛИКТ МЕЖДУ ОТXВЪРЛЯНЕТО НА ТОТАЛИТАРНИТЕ ПРАКТИКИ И ПРИВЪРЗАНОСТТА КЪМ СОЦИАЛНАТА УТОПИЯ ................................................................. 189 1. Добрин Спасов заема мястото на Тодор Павлов. Политики за преодоляване на „голямата вътрешна изостаналост“ на българската философия ............................................. 191 2. Дебат за тоталитаризма. Обсъждане на „Фашизмът“ в редколегията на сп. „Философска мисъл“ – структура на научното (философското) поле ........................................................... 200 3. Позитивни и негативни страни на гилдийното съзнание. Появата на алтернативен център за атестиране на научното и гражданско поведение ........................................................................... 218 4. Идеологическата граница на теоретичната компетентност ................. 223 5. Добрин Спасов и Желю Желев. Противоречието между природата на режима и неговите принципи........................................... 226 6. Бездарността на пропагандната машина. Призракът на един обърнат „конформизъм“ .................................................................. 233 7. Промени в обществените нагласи на късния комунизъм. Неофициалната публичност заявява присъствие .................................. 237 Четиринадесет глава СПЕЦИФИКА НА БЪЛГАРСКОТО ДИСИДЕНТСТВО ...................... 241 1. „Фашизмът“ от научна и политическа гледна точка ............................. 242 2. Хитруване със смисъла – царството на езуитския език ........................ 244 3. Нова промяна на интелектуалната парадигма – от национализма към правата и свободите на индивида .................................................... 253 Петнадесета глава СЛУЧАЯТ ИЛЧО ДИМИТРОВ (ПРОДЪЛЖЕНИЕ). НАСРЕЩНИ ДВИЖЕНИЯ – КРИТИКАТА ОТВЪТРЕ И КРИТИКАТА ОТВЪН НА СИСТЕМАТА ............................................. 257 1. Процеси на разцепление във властващия елит. Борби за запазване на позиции в обществената комуникация ............................. 258 2. Походът на интелектуалците към властта. Отношения между ластта на силата и властта на знанието .................................................. 262 3. Съществуването вън-вътре в две различни социални среди. Неумолимата логика на размяната на символни капитали ................... 269 4. Паралелни и различно мотивирани „бунтове“ срещу личния режим ................................................................................ 274 5. В кулисите на голямата власт. Демонстрации на разделение на научната и политическата оценки ...................................................... 288 6. „Париж си струва една литургия“. Конфликти между държавна администрация и партиен апарат ............................................................ 298 7. Промени в жанра: от „писма до вожда“ – до писма от мислещ и загрижен съпартиец ................................................................ 306 8. Хоризонтът на реформаторското мислене и действие. Към един нов алианс ................................................................................ 309 9. Особености на социалната критика в тоталитарното общество. Социална критика и социална промяна ................................................. 317 Заключение ОТ ГОЛЯМОТО СЪБИТИЕ – НАЗАД КЪМ ИНЦИДЕНТИТЕ. РЕКОНСТРУИРАНЕ НА СЪБИТИЙНАТА ИДЕНТИЧНОСТ НА ИСТОРИЧЕСКАТА ПРОМЯНА .......................................................... 325 ПРИЛОЖЕНИЯ ON THIS BOOK’S NATURE AND OBJECTIVES ......................................... 341 ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА И АРХИВНИ ИЗТОЧНИЦИ ........................... 363 СЪКРАЩЕНИЯ ................................................................................................ 379 ИНДЕКС НА ИМЕНАТА ................................................................................ 381 THE CONTENTS IN ENGLISH ....................................................................... 389__
0886 109 103
Безплатна доставка над 30 лв.
2117245688557513
2049444227-rt2brme72slj7sf1cqio7ap8u4u61gku