За основите на аналитичната психология. Тавистокски лекции - К. Г. Юнг - Цена: 15.00 лв.

За основите на аналитичната психология. Тавистокски лекции

К. Г. Юнг

За основите на аналитичната психология. Тавистокски лекции
Цена: 15.00 лв.
Код на продукта: 237868
Автор: К. Г. Юнг
Издателство: Леге артис
ISBN: 9789548311427
Дата на издаване: 2013
Височина: 190 мм
Широчина: 120 мм
Страници: 292
Тегло: 240 г

За основите на аналитичната психология. Тавистокски лекции - К. Г. Юнг

През 1935 г. професор К. Г. Юнг, тогава шестдесетгодишен, изнася в клиниката в Тависток в Лондон пет лекции пред около двеста лекари, изтъкнати психиатри и психотерапевти от всички школи. Необикновеният материал, естествеността на Юнг и изненадващо доброто владеене на разговорния английски език създават непринудена и вълнуваща атмосфера, а дискусиите продължават дълго след определеното време.
В лекциите си той се ограничава до основните положения, които разкриват същността на възгледите му, и ги излага главно в рамките на две теми: структура и съдържание на душата и методи, прилагани за изследването им. В тях се съдържат ценни схващания на учения за значението на психологическите явления, придружаващи емоциите, познати днес на всички като психоматични феномени, за прилагания от него метод на амплификация, както и за душа-та като саморегулираща се система. Юнг отговаря на въпросите относно трудния проблем на пренасянето, като особено подчертава значението на опитността и умението на аналитика да използва контрапренасянето. Той описва и целенасочения творчески характер на активното въображение при анализата и показва как то може да се използва терапевтично.
Лекциите са изключително интересни от гледна точка на развитието на понятията и възгледите на Юнг и са прекрасно въведение към основните принципи, на които се опира неговото дело.
0886 109 103
Безплатна доставка над 30 лв.
2117245688557513
2049444227-rt2brme72slj7sf1cqio7ap8u4u61gku