Екологично право. Специална част - Георги Пенчев - Цена: 24.00 лв.

Екологично право. Специална част

Георги Пенчев

Екологично право. Специална част
Цена: 24.00 лв.
Код на продукта: 238235
Издателство: Сиела
Автор: Георги Пенчев
Дизайн на корица: Фиделия косева
Дата на издаване: Юли 2019
ISBN: 9789542828587
Страници: 524

Екологично право. Специална част - Георги Пенчев

Специалната част на настоящото учебно ръководство по екологично право на Република България е посветена на правната защита на отделните природни ресурси, както и на някои видове дейности, които оказват значително въздействие върху околната среда. Българското законодателство в тази област се развива изключително динамично поради редовното членство на страната ни в Европейския съюз от 1.01.2007 г. и поради участието ѝ в редица двустранни и многостранни международни договори в областта на опазване на околната среда. Комплексният характер на проблематиката на екологичното право като отрасъл на българското позитивно право изисква от обучаващите се и наличието на определени знания от други отрасли на правната ни наука, като административно право, вещно право, гражданско право, конституционно право, наказателно право, облигационно право, право на ЕС и международно публично право. Настоящото издание е обусловено от посочените фактори и си поставя за цел да отговори на научните потребности както на студентите, така и на учените и практикуващите специалисти.
Безплатна доставка над 30 лв.
2117245688557513
2049444227-rt2brme72slj7sf1cqio7ap8u4u61gku