Глобата по българското наказателно право - Розалина Николова - Цена: 18.00 лв.

Глобата по българското наказателно право

Розалина Николова

Глобата по българското наказателно право
Цена: 18.00 лв.
Код на продукта: 230480
Издателство: Сиела
Автор: Розалина Николова
Художествено оформление : Дамян дамянов
Дата на издаване: Януари 2019
ISBN: 9789542827856
Страници: 196

Глобата по българското наказателно право - Розалина Николова

Настоящият труд е първото самостоятелно изследване, посветено на глобата по българското наказателно право. В него е направен обстоен исторически преглед на развитието на това наказание, както и съпоставка на глобата по българското наказателно право с глобата в други европейски държави. Основно място е отделено на същността на глобата като наказание, както и на сравнението ѝ с глобата в други правни отрасли. Внимание е отделено и на освобождаването от наказателна отговорност с налагане на административно наказание глоба по чл. 78а НК. По всички разгледани аспекти са направени предложения de lege ferenda.​
0886 109 103
Безплатна доставка над 30 лв.
2117245688557513
2049444227-rt2brme72slj7sf1cqio7ap8u4u61gku