Болко, болко-о, болчице ! - Александър Геров - Цена: 12.00 лв.

Болко, болко-о, болчице !

Александър Геров

Болко, болко-о, болчице !
Цена: 12.00 лв.
Код на продукта: 235604
Издателство: Прозорец
Автор: Александър Геров
Дата на издаване: 12.04.2019
ISBN: 9786192430085
Брой страници: 136
Корица: Мека
Формат: 13х20 см

Болко, болко-о, болчице ! - Александър Геров

В това издание са включени и подредени хронологически най-емблематичните стихотворения на Александър Геров (1919 –1997), с което се отбелязва неговата 100-годишнина. 

Определен от критиците като „жив класик в лите-ратурата ни“ с ореол на „легендарна личност“, поезията му обединява хора с различни идейни и философски убеждения. Сложна личност в емоцио-нално отношение, Александър Геров успява да навлезе в дълбините на човешката същност и да създаде едни от най-вълнуващите си творби за сърдечната близост и хармонията в чувствата, за съзидателната сила на живота, но и за самотата и тревогите, за смъртта, която вижда като друг вид живот, дори като живо същество.
Геров, който цял живот е в непрестанно раздвоение между материално и духовно, между действи-телност и сън, между реално и абсурдно, търси космическия смисъл на случващото се и става изра-зител на най-дълбоките страхове и надежди на чо-века във всяка епоха.
Безплатна доставка над 30 лв.
2117245688557513
2049444227-rt2brme72slj7sf1cqio7ap8u4u61gku