Архетипът на Ковача - Анатол Анчев - Цена: 9.00 лв.

Архетипът на Ковача

Анатол Анчев

Архетипът на Ковача
Цена: 9.00 лв.
Код на продукта: 237875
Автор: Анатол Анчев
Издателство: Леге артис
ISBN: 9789548311762
Дата на издаване: 2016
Височина: 190 мм
Широчина: 120 мм
Страници: 244
Тегло: 340 г

Архетипът на Ковача - Анатол Анчев

От аналитичнопсихологическа гледна точка образът на Ковача представя дългия път на индивидуация, започвайки още от откриването на залежите в земните недра, изкопаването на рудата и добиването на метала, минавайки през първичната подготовка и обработка на желязото, изковаването и допълнителната обработка на железния предмет, завършвайки с включването в употреба на изработения предмет и отчитане на реалната полза от него, т.е. от откриването на психичния проблем до разрешаването му и оцелостяването на личността, като по този сложен и криволичещ път, освен с проблеми и конфликти, всяко аналитично преживяване е свързано с всички други.
Анатол Анчев е професор в Института за етнология и фолклористика към БАН, доктор на филологическите науки, създател и ръководител на „Семинали по аналитичнопсихологическа антропология“.
Безплатна доставка над 30 лв.
2117245688557513
2049444227-rt2brme72slj7sf1cqio7ap8u4u61gku